V rámci aplikační bezpečnosti se zaměřujeme na testování hned několika typů aplikací: webová, mobilní i desktopová a zahrnujeme sem i testy API. V dnešní digitální a elektronické době jsou naší nedílnou součástí a využíváme je prakticky při každodenních činnostech. Jejich bezpečnost se tak stává signifikantní nejen pro ochranu organizace nebo systému, ale především pro zajištění ochrany citlivých informací a dat. Během testování aplikací je naším cílem odhalení zranitelností, které mohou narušit důvěrnost, integritu či dostupnost. V labu aplikační bezpečnosti se věnujeme nejen běžně se vyskytujícím útokům zneužívající typické zranitelnosti a obranu vůči nim, ale také nejnovějším trendům v oblasti bezpečného vývoje - od návrhu, přes architekturu až po samotné nasazení a správu.

Související Články