O nás

ARICOMA Hacking Lab

Jsme HackingLab, komunitní projekt, který si klade za cíl systematicky testovat úroveň zabezpečení nejmodernějších technologií pomocí etického hackingu. Koncept jsme založili roce 2019 v rámci mateřské společnosti ARICOMA – předního poskytovatele kybernetického zabezpečení v České republice.

Dlouhá léta čerpáme znalosti z různých komunit a posouváme tak své vědomosti a schopnosti na vyšší úroveň, proto se teď snažíme s pomocí HackingLabu vracet komunitám stejným způsobem a vzájemně se tak obohacovat.

Našimi zakládajícími členy jsou experti z divize ARICOMA Security Assessment a aktuálně jsme v HackingLab laboratoři rozděleni do specializovaných týmů, podle oblasti zájmu jednotlivých členů. Účast na projektu nám umožňuje dále se vzdělávat, zdokonalovat a rozšiřovat kompetence v jednotlivých zájmových oblastech, a to paralelně s hlavními aktivitami pro ARICOMA.

hacking-laboratory

Hledáme zranitelnosti v prověřovaných systémech, a tím je zdokonalujeme. V HackingLabu záměrně obcházíme logiku testovaných výrobků, nabouráváme procesy, hledáme chyby v celkovém pojetí produktů, v implementaci a v jejich zabezpečení.

Mimo klasické testy aplikací a infrastruktury usilujeme o rozšiřování znalostí především v oblastech trendů, jako jsou například:

  • chytrá IoT zařízení,
  • FinTech produkty,
  • Industrial Security,
  • Cloud Security,
  • Car Hacking.

Se všemi těmito oblastmi již máme v laboratoři praktické zkušenosti.