Martin Koppon

Martin
Koppon

It's not a malware but
an awareness problem.
Ethical Hacker

Kompetence

Social Engineering
Red Teaming
Cryptography
Web Application Hacking
Web API Hacking
AD Hacking
Brno
Hacker už 15 Let

Martin Koppon vystudoval Fakultu informačních technologií VUT v Brně, kde již ve své bakalářské práci navrhl a implementoval nástroj na automatizované provádění bezpečnostních auditů. Užší specializaci na informační bezpečnost získal na magisterském oboru Bezpečnost informačních technologií. To mu ale nestačilo, a tak přijal výzvu odejít na University of South Wales do Velké Británie, kde se díky Cybersecurity Research Group mohl věnovat kybernetické bezpečnosti
na mezinárodní úrovni. Mimo jiné se zde obeznámil s postupy počítačové forenzní analýzy tamější policie a GCHQ, což je britská obdoba NSA. Kromě zkušeností z akademické půdy ve Spojeném království těží rovněž z bohatých pracovních zkušeností z Kanady. V AEC na pozici Cyber Security Specialist pečuje především o plnění náročných potřeb mezinárodních klientů.

Momentálně se v rámci HackingLabu zaobírá post-exploitačními technikami hackerských skupin sponzorovaných státy a navrhuje na ně protiopatření. Výsledky výzkumu jsou uplatňovány při simulaci komplexních kybernetických útoků, kde se testuje rezistence cílené organizace v případě kompromitace některého z jejích systémů (z angl. "Assume Breach“). V AEC takové simulace kybernetických útoků poskytujeme v službě Red Teaming.