Lukáš Kurtiniak

Lukáš
Kurtiniak

Security is always excessive,
until it’s not enough.
Ethical Hacker
ewapt

Kompetence

Web Application Hacking
Web API Hacking
Bratislava
Hacker už 4 Roky

Lukáš Kurtiniak je študentom druhého ročníka inžinierskeho štúdia na Fakulte Informatiky a informačných technológii STU v Bratislave. Už od začiatku strednej školy bol presvedčený o svojej budúcnosti etického hackera, čomu prispôsobil aj štúdium na vysokej škole, kde už piaty rok študuje odbor informačná bezpečnosť. V AEC pôsobí od roku 2021 a prevažne sa venuje penetračným testom webových aplikácii, webových služieb, API a externej infraštruktúry. Počas pôsobenia v AEC, nadobudol certifikáciu so zameraním na penetračné testovanie webových aplikácii, s názvom eLearnSecurity Web application Penetration Tester (eWPT).