Oldřich Válka

Oldřich
Válka

The answer is 42.
Hacking Squad Leader

Kompetence

DoS Tests
Reverse Engineering
Red Teaming
Cryptography
ATM Hacking
Web Application Hacking
Web API Hacking
Desktop Application Hacking
AD Hacking
Network Hacking
Brno
Hacker už 25 Let

Narodil se v jihomoravské metropoli, kde už v pubertě poprvé přičichl k prvnímu počítači, kterým bylo osmibitové ATARI 800XL, a okamžitě se zamiloval. Již od začátku jej více než hraní her zajímalo, jak jsou hry napsány a jak by bylo možné obejít jejich ochranu. Sám se také pokoušel o první vývoj aplikací v programovacím jazyce Basic. Po ukončení střední školy se zaměřením na programování NC a CNC strojů nastoupil do strojírenského podniku, kde v průběhu deseti let prošel mnoha odděleními a postupně se zabýval programováním NC, CNC strojů a průmyslových robotů, vývojem interních aplikací a s nástupem internetu i webových aplikací. V dalších letech mu byla po různých vnitrofiremních fúzích přidělena správa energetických systémů a správa interních sítí budovaných v devadesátých letech na systémech Novell Netware. Již zde se pokoušel obcházet různé restrikce, v té době ještě jako Gray Hat Hacker.

V roce 2000 přešel do firmy AEC, kde se od začátku etabloval jako správce sítě a technický support pro antivirové produkty. Zároveň se aktivně podílel na návrhu a testování bezpečnostních produktů vyvíjených společností AEC. V roce 2005 se začlenil do nově vznikající divize, která se věnuje především bezpečností systémů. Od té doby se aktivně zabývá penetračními testy webových aplikací a služeb, forenzními audity, testováním tlustých klientů a audity operačních systémů a aplikací na platformě Windows. V posledních letech jej baví především komunikace se zákazníky, řízení projektů a práce na specifických projektech, jako jsou například penetrační testy ATM, audity a penetrační testy tlustých klientů a reverzní inženýrství. V průběhu působení v bezpečnostní divizi navštívil mnoho konferencí a školení, některá také jako přednášející. Několik let se svými kolegy prováděl celodenní kurzy a školení se zaměřením na penetrační testy.

Mimo pracovní úsilí věnuje část své energie rodině a ve volném čase především cestování a čtení knih.