Róbert Fajd

Róbert
Fajd

Amateurs hack systems,
professionals hack people.
Ethical Hacker

Kompetence

Secure Coding
Web Application Hacking
Web API Hacking
Bratislava
Hacker už 4 Roky

V roku 2023 úspešne dokončil inžinierske štúdium na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, ale bezpečnosti sa už venuje dlhší čas. V AEC pôsobí od roku 2022 ako etický hacker so zameraním na penetračné testy webových aplikácií, infraštruktúry a iné. Popritom sa venuje aj analýze zdrojových kódov, z ktorej má aj platnú C|ASE certifikáciu.