Reverzní inženýrství je v podstatě zpětná analýza, tedy metoda, díky které se útočníci, programátoři nebo bezpečnostní analytici mohou podívat „pod povrch“ zkompilovaných aplikací. Toto je nezbytné, pokud chceme analyzovat funkčnosti testované aplikace, a nemáme přitom k dispozici její zdrojový kód. Je důležité si uvědomit, že reverzní inženýrství aplikací není v podstatě nic jiného než pochopení funkce analyzované aplikace do největšího možného detailu. Reverzní analýza různorodých aplikací se liší v závislosti na využitých technologiích, programovacím jazyce a mnoha dalších faktorech. Reverzní inženýři tak musí mít velmi dobrý přehled nejen o samotném hackingu, ale také o programování a dalších oblastech vývoje. V rámci labu reverzního inženýrství se budeme věnovat rozvíjení dovedností a zdokonalování metodik pro reverzní analýzy. Dále se budeme zabývat i konkrétními postupy, se kterými se setkáváme v praxi.

Související Články