Erik Šabík4. října 2020
[-]

Ako prekonať mechanizmus CAPTCHA

Webové aplikácie často implementujú funkcionality ako prihlásenie pre užívateľov, rôzne vyhľadávacie funkcie, chatovacie funkcie a iné. Tieto funkcionality, ak nie sú dostatočne zabezpečené, sa stávajú terčom rôznych automatizovaných útokov – slovníkový útok na prihlasovací formulár, automatické vyhľadávanie za účelom prehľadávania obsahu, rôzne formy chatbotov a iné. Pre zabezpečenie funkcií pred automatizovanými skriptami sa často používa mechanizmus CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). V tomto článku sa pozrieme na rôzne typy týchto mechanizmov a spôsoby ako ich obísť.