Blažej Rypák12. prosince 2023
[-]

Generovanie HMAC tokenu v BurpSuite

Nasledujúci článok sa bude zaoberať problematikou generovania HMAC tokenov na základe klienta a možnými riešeniami, vrátane použitia nástrojov ako Puppeteer, Headless prehliadač a Burp Suite PyScripter-er pluginu. Táto problematika je relevantná pre situácie, kedy je potrebné generovať HMAC hlavičky pre každú HTTP požiadavku, pričom HMAC sa generuje z challenge a kľúča dynamicky na strane klienta.

Blažej Rypák11. prosince 2023
[-]

Burp Suite na Steroidoch

Burp Suite je už teraz všestranný a výkonný nástroj pre profesionálov v oblasti webovej bezpečnosti. Ponúka širokú škálu funkcií na testovanie bezpečnosti webových aplikácií, ako je skenovanie, prehľadávanie a zachytávanie HTTP požiadaviek. Avšak pre tých, ktorí hľadajú ešte väčšiu flexibilitu a automatizáciu, je plugin PyScripterer ideálnym pomocníkom pre špecifické úlohy s ktorými sa môžete stretnúť pri penetračných testoch.