S RFID/NFC technologiemi se setkáváme v běžném každodenním životě (při nákupu zboží, při bezkontaktní platbě kartou v obchodě, přístupu do objektu nebo ve veřejné dopravě). Cílem je především zjednodušit každodenní nákupy, odstranit potřebu zadávání PIN, zrychlit transakce, a zkrátit tak čas strávený ve frontě. Nabízí se otázka, zdali jsou tyto bezdrátové transakce bezpečné. V našem HackingLabu se zabýváme konkrétními veřejně známými útoky z minulosti, replikujeme jejich postup a zároveň provádíme vlastní výzkum. Ten má za cíl poukázat na dosud neznámé bezpečnostní slabiny, a přispět tak k celkové bezpečnosti RFID/NFC technologií.

Související Články