Pavel Richtarik

Pavel
Richtarik

Imperium in Imperio.
Ethical Hacker

Kompetence

Reverse Engineering
Web Application Hacking
Brno
Hacker už 4 Roky

Dedinské prostredie na Východnom Slovensku, z ktorého pochádza, ho naučilo poctivej a tvrdej práci. Do umenia programovania v C/C++, jazyka všetkých jazykov, ho zasvätil už v mladom veku jeho tatko. Po odchode do sveta na ďaleký západ tieto cenné znalosti rozvíjal a budoval si rozhľad v mnohých technológiách na prestížnej Fakultě Informačních Techologií VUT v Brně. Už počas školy pracoval ako programátor webových aplikácií a neskôr ako vývojár vysokorýchlostných C++ programov.

Po úspešnom ukončení odboru Informační Bezpečnost v roku 2018 prešiel na opačnú stranu, a odvtedy sa venuje vyhľadávaniu bezpečnostných chýb a zraniteľností. Svoje programátorské skúsenosti využíva pri analýze kódu, reverznom inžinierstve a príprave sofistikovaných útokov.

Autorovy Akce