Katarína Galanská

Katarína
Galanská

Be aware, be secure.
Ethical Hacker

Kompetence

Social Engineering
Web Application Hacking
Web API Hacking
Brno
Hacker už 3 Roky

Katarína je etická hackerka, ktorú okrem penetračného testovania webových aplikácií, API a infraštruktúr baví penetračné testovanie pomocou metód sociálneho inžinierstva.

Magisterské štúdium v ​​oblasti bezpečnosti počítačových systémov a informačnej bezpečnosti ukončila na University of South Wales a Vysokom učení technickom v Brne. Záverečné práce venovala dvom rôznym oblastiam. Prvá práca bola zameraná na threat hunting a na urýchlenie procesu reakcie na bezpečnostný incident. Jej druhá práca bola venovaná oblasti usable security z pohľadu vývojára.

Jej záujem o pochopenie spôsobu, akým ľudia reagujú na rôzne situácie, ju priviedol k sociálnemu inžinierstvu. Táto oblasť jej dala príležitosť preskúmať nové tematické oblasti a zároveň rozvíjať svoje vášne a záujmy.

Na etickom hackingu ju fascinuje široké spektrum oblastí, ktorým sa človek môže venovať bez toho, aby opustil doménu. Jej cieľom je pracovať na veciach s cieľom a zmyslom a práca na bezpečnejšom cyber svete je veľmi dobrým spôsobom, ako tento cieľ dosiahnuť. V rámci etického hackingu navyše existuje veľa výziev, ktoré udržujú jej objaviteľského ducha nažive.