Erik Šabík22. srpna 2019
[-]

Hacking webové aplikace v praxi

Kompromitácia webového serveru prebieha veľmi zriedka využitím iba jednej kritickej zraniteľnosti, ako tomu býva napr. v Hollywoodskych filmoch. Naopak, často k tejto kompromitácii dôjde zreťazením rady menej závažných, niekedy až absurdných, zraniteľností. V tomto článku popíšeme scenár z praxe, v ktorom práve zreťazenie viacerých zraniteľností viedlo k úplnej kompromitácii webového serveru.